Huisstijl Gidding Hoveniers

Visuele identiteit.

Met een geslaagd en doeltreffend resultaat is door ons de visuele identiteit van Gidding Hoveniers onder handen genomen.

Logo, kleurgebruik, typografie en vormentaal zijn allemaal vastgelegd in het door ons ontwikkelde huisstijlhandboek.