Pest niet

Pest niet!

“Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem, dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. We hebben richtlijnen beschreven over hoe wij op school omgaan met pestgedrag. De school moet voor alle betrokkenen een veilige omgeving zijn”.

Bij Scholtensign zijn wij het hier volledig mee eens. En al helemaal met de manier van aanpak. Een zinvolle campagne en erg mooi vormgegeven door de kinderen van deze school. Prettig dat wij hieraan een klein steentje bij kunnen dragen. De Geldershof. Een stevige basis.