Meerwaarde voor uw wagenpark

Innovatief met folie.

Kostenreductie door een snellere inzetbaarheid, minder stilstand en een lagere investering.

Voertuigreclame/Fleetmarking

Gezien de groeiende vraag naar groot wagenparkbeheer en in het specifiek onderdelen voorzien van automotive film innoveren en investeren wij in deze tak van sport.
Door een combinatie van voordelen van folie versus spuitwerk, onze kennis en ervaring zien wij volop mogelijkheden in een verbetering van operationele kosten en een snellere inzetbaarheid.

Wij zijn enthousiast over deze ontwikkelingen en zijn ervan overtuigd meerwaarde te kunnen bieden aan het beheer van grote wagenparken.

Wilt u met ons in gesprek? Neem dan contact op met Kasper of Dirk Scholten.
• Kasper Scholten – kasper@scholtensign.nl – 06 135 86 039
• Dirk Scholten – dirk@scholtensign.nl – 06 135 86 039