Online design.


Bij het ontwerpen en bouwen van de website zal er gebruik gemaakt worden van een mobile-first gedachtegang. Door gebruik te maken van een techniek die kan lezen op welk schermformaat de gebruiker de website bezoekt zal de website zichzelf hierop aanpassen en alle informatie op een correcte manier weergeven. Hierdoor zullen zowel gebruikers die op hun mobiel of tablet de website bezoeken als gebruikers die via een laptop of desktop computer op de website komen een goede vorm van informatie overdracht beleven.

HTML5

Het ontwerp proces zal in een aantal fases doorlopen waarin er continu met de klant zal worden teruggekoppeld. Denk hierbij aan het maken van wireframes om als basis en geraamte van het ontwerp te functioneren.

Mobile first

Vervolgens zullen de eerste ontwerpen van de hoofdpagina en beoogde functionaliteiten op het gebied van de webdevelopment besproken worden.

Content Management System

Zodra alle ontwerpen zijn goedgekeurd zal er begonnen worden met het bouwen van de website waarna de content zal worden toegevoegd en de klant wegwijs wordt gemaakt met de functionaliteiten van het onderhouden van de content.